Vystoupení « Jánošíček


přidáno 1 Listopad, 2016 , Vystoupení

přidáno 1 Listopad, 2016 , Vystoupení

přidáno 17 Listopad, 2015 , Vystoupení

Ve dnech 19. – 20. 9. 2015 proběhl již 4. ročník Přehlídky dětských lidových muzik Hudební střípky Jaroslava Juráška. Tato přehlídka má za úkol podporovat a prezentovat tvořivé a interpretační umění mladých hudebníků, kteří uchovávají a navazují na tradiční hudební styly lidových muzik daného regionu a vytvořit prostor pro uměleckou konfrontaci nadaných jednotlivců a skupin. Zároveň si touto akcí připomínáme jméno již nežijícího vynikajícího umělce Jaroslava Juráška, kterého umění a osobnost jsou ideovým pilířem přehlídky.

Hlavním organizátorem Přehlídky bylo Sdružení přátel DFS Jánošíček Brno, záštitu nad touto akcí převzali starostka MČ Brno Královo Pole Ing. Karin Karasová a rektor Univerzity obrany brig. generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl.

Přehlídky se zúčastnilo 8 lidových muzik. Čtyři brněnské a čtyři přespolní. Přehlídka byla veřejná a probíhala v sobotu odpoledne v prostorách Klubu UO za přítomnosti odborné poroty. Po vyhodnocení byly oceněny celkem 4 muziky a to 1. místem CM DFS Jánošíček a pro celkovou vysokou kvalitu přehlídky byla udělena tři 2. místa pro lidové muziky Dudácká muzika Dráteníci Mrákov u Domažlic, CM ZUŠ Veselí nad Moravou a Malá CM ZUŠ Smetanova, Brno.

V sobotu večer pak proběhla tradiční Beseda u cimbálu, na které se ve volné zábavě představily všechny muziky. Vyhlášení výsledků a předání cen se zúčastnila místostarostka MČ Brno Královo Pole pí. Ing. Zuzana Artimová. V příjemné a uvolněné atmosféře společenského sálu Klubu UO zněly písničky ze všech regionů. Nakonec se všechny muziky spojily v jeden velký orchestr, který se stal důstojnou oslavou poslání celé přehlídky – podporovat uchovávání projevů hudebního folklóru v generační kontinuitě.

Vyvrcholením celé přehlídky pak bylo nedělní odpoledne, kdy se všechny muziky zapojily do hlavního programu  Erbovních slavností MČ Brno Královo Pole. A tak v parku na Slovanském náměstí zněly celé nedělní odpoledne krásné písničky z Moravy, Čech a Slovenska za hojné účasti diváků. Jako host programu se představil orchestr Mr. Swing a program zakončilo celosouborové vysoupení Jánošíčku.

Co říci na konec? Byly to opravdu krásné dva dny, plné hudby a veselých mladých hudebníků. Za Sdružení DFS Jánošíček nezbývá než poděkovat všem spoluorganizátorům za laskavou pomoc a podporu této akce  a těšit se na 5. ročník zase za dva roky.

 

 

přidáno 8 Listopad, 2015 , Vystoupení

Copyright © Jánošíček 2011, web by Michał Weiser

Jánošíček

folklorní soubor – Brno