FS Jánošíček z.s. « Jánošíček


FS Jánošíček z.s.
V roce 2016 se z důvodu změny zákona změnilo Sdružení přátel folklorního souboru Jánošíček Brno (které bylo založeno 18. 1. 1999 na spolek s oficiální názvem FS Jánošíček z. s. (dále jen spolek). Tento spolek je samostatným, dobrovolným a nepolitickým občanským spolkem dětí a mládeže, jakož i dospělých osob. Členem spolku mohou být i právnické osoby. Spolek působí na celém území České republiky. Jeho hlavním posláním je sdružovat děti, mládež a dospělé osoby za účelem podpory činnosti folklorního souboru Jánošíček Brno, který rozvíjí lidové umění a národní kulturu. Při své činnosti spolek spolupracuje se státními orgány, orgány místní správy a samosprávy, s ostatními institucemi a s právnickými a fyzickými osobami z České republiky i ze zahraničí. K zabezpečení svého poslání a cílů činnosti spolek zejména provádí:

• organizátorskou činnost v oblasti kultury, umění, společenské zábavy a jiných kulturně-společenských aktivit,

• lektorskou, kurzovní, metodickou a vzdělávací činnost,

• sportovní, relaxační, zájmové a jiné související aktivity,

• samostatně i ve spolupráci pořádání přehlídek, soutěží, festivalů, besed, výstav a plesů,

• realizuje tvorbu, výrobu a distribuci záznamů na nosičích informací, propagačních předmětů, metodických a propagačních materiálů.

 

Členy spolku mohou být fyzické i právnické osoby. Žadatel o členství podává správní radě písemnou žádost, je-li tato schválena, stává se žadatel členem spolku dnem zaplacení členského příspěvku. Spolek má také své čestné členy, kterými jsou dlouholetí členové, aktivní spolupracovníci a příznivci.

Kontakt:

FS Jánošíček z. s. Brno Šumavská 4, 602 00 Brno

přidáno 28 Září, 2011


Pro zadávání komentárů musíte být přihlášen(a).

Copyright © Jánošíček 2011, web by Michał Weiser

Jánošíček

folklorní soubor – Brno